Dizolvare, lichidare, radiere firma

Inchideri firme
 
Serviciile Quantum Business Code includ consultanta, asistenta, depunere si ridicare acte la Registrul Comertului.
 
Referior la inchiderea unei firme, echipa noastra se ocupa de finalizarea in bune conditii a intregului proces juridic.
 
Inchiderea unei firme se poate realiza in 3 moduri:
  • dizolvare de drept;
  • inchidere voluntara, prin vointa asociatilor;
  • inchidere pe cale judecatoreasca.
 
Dizolvare de drept

Are loc in cazul expirarii termenului stabilit pentru durata societatii comerciale, in cazul in care asociatii au stabilit prin actul constitutiv durata societatii, iar termenul fixat a expirat.

Inregistrarea mentiunii privind dizolvarea de drept a unei societati comerciale cu raspundere limitata, cu mai multi asociati, presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

  1. etapa I – inregistrarea cererii de dizolvare a societatii comerciale; cererea va fi insotita de Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care se ia act de dizolvarea de drept a societatii comerciale ca urmare a expirarii duratei de functionare si se decide numirea lichidatorilor cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere ale persoanei juridice, radierea societatii dupa efectuarea lichidarii, precum si de o serie de alte documente; 
  2. etapa a II - a – inregistrarea cererii de radiere a societatii comerciale impreuna cu o serie de documente, printre care si cele care releva situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare a activului semnat de asociati/ actionari, raportul lichidatorilor; certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale.

Inchidere voluntara prin vointa asociatilor

Inregistrarea la Registrul Comertului a mentiunii privind dizolvarea voluntara a unei societati comerciale presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

  1. etapa I – inregistrarea cererii de dizolvare si lichidare, insotita de Hotararea asociatilor de efectuare concomitenta a dizolvarii si lichidarii societatii luata cu cvorumul si majoritatea prevazuta de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci cand acestia sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii, precum si o serie de alte documente;
  2. etapa a II - a - inregistrarea cererii de radiere societate; cererea va fi insotita de situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri.

Daca toti asociatii sunt de acord cu modul de impartire a activului nu este necesara interventia unui lichidator. 


In schimb, lipsa acordului asociatilor cu privire la impartirea bunurilor presupune o etapa suplimentara si anume procedura de lichidare a societatii comerciale, si implicit interventia unui lichidator.

Inchidere firma pe cale judecatoreasca

Tribunalul decide inchiderea unei firme in conditiile in care intre asociati intervin neintelegeri grave, pe care acestia nu le rezolva pe cale amiabila, iar aceste neintelegeri impiedica buna desfasurare a activitatii firmei.

Procedura de desfiintare a unei firme, presupune depunerea la Registrul Comertului a doua dosare corespunzatoare celor doua etape ce trebuie parcurse: cea de dizolvare - lichidare si apoi cea de radiere.

Durata este de cca 2-3 luni din momentul in care dosarul cu documentele este pregatit pentru prima etapa.

In cazul societatilor comerciale cu mai multi asociati in lipsa acordului unanim al asociatilor privind impartirea bunurilor, va fi demarata vprocedura de lichidare prevazuta de legislatia in vigoare, cu numire de lichidator.

Tarife inchideri firme - radiere firma, dizolvare si lichidare:

Cost total cu taxe legale incluse!

  • 590 RON -inchidere SRL - Bucuresti si Ilfov/ 690 lei- alte judete
  • 230 RON - inchidere PFA/ II/ IF Bucuresti si Ilfov/ 330 lei- alte judete