Office
Majorare capital social
 
Conform articolului 201 din legea societatilor comerciale, capitalul social se poate majora prin:
  • emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura;
  • Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.
Acte necesare:
  • Actul constitutiv;
  • dovada dreptului de proprietate asupra aportului in natura (fotocopie certificata). Daca aportul reprezinta un imobil, se ataseaza si extrasul de carte funciara in original. Pentru aporturile in numerar este necesara foaia de varsamant, ordin de plata sau chitanta CEC. Iar pentru aporturile in natura subscrise la capitalul social trebuie depus la dosar titlul de proprietate, inclusiv certificatul de sarcini al bunurilor;
  • raportul de evaluare a bunurilor, intocmit de persoane autorizate;
  • dovada efectuarii varsamintelor aporturilor la capitalul social: 
-  foaia de varsamant, ordin de plata, chitanta CEC etc. (pentru aporturile in numerar);
- titlul de proprietate din care sa rezulte ca asociatii/actionarii sunt titularii dreptului de proprietate asupra bunurilor in natura aportate la capitalul social si raportul de expertiza privind evaluarea aporturilor in natura, intocmit de catre persoanele autorizate (pentru aporturile in natura);
-titlurile de creanta, raportul de expertiza, raportul administratorilor si cenzorilor (pentru aporturile in creante lichide si exigibile)
  • bilantul contabil sau, dupa caz, balanta contabila de verificare certificate catre persoanele autorizate, potrivit legii;
  • raportul cenzorilor si administratorilor - penru SA;
  • prospectul de emisiune avand semnaturile a doi dintre administratori, respectiv a doi membri ai directoratului, in caz de subscriptie publica (in fotocopie). In cazul societatilor reglementate de legislatia pietei de capital prospectul de emisie va fi avizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in forma autentica. 
Tarife (taxe incluse, cost final):
455 RON - in Bucuresti si Ilfov/555 RON - alte judete
 
Suna la 0772.235.904 si programeaza o intalnire.
Adresa: strada Avionului nr. 26, sector 1, Bucuresti

Serviciile Noastre

De ce Quantum?

Pentru ca ne pasa si nu doar o spunem, o aratam...

Citeste mai mult

Noi nu promitem, noi demonstram!

Profesionalism - un cuvant mult prea des folosit....

Citeste mai mult

Servicii Quantum

Servicii...

Citeste mai mult